Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte

11 JAN 2014 10:38
Klubbens medlemmar hälsas välkomna till ordinarie årsmöte

Tid: Onsdag 2014-01-29 kl 18.30
***** OBS ***** Plats: Älvhögsborg, Stora konferensrummet
 • Skapad: 11 JAN 2014 10:38

Agenda:

 1. Fastställande av röstlängd förmötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2013
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning verksamhetsåret 2013
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter för året 2015
 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget inför kommande verksamhetsår
 11. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år (Sittande idag Lena Johansson))
  b) samt 2 st. ledamot för 2 år (Sittande idag Alexander Colliander och            Ann-Charlote Hult)
  c) en revisor för en tid av 2 år. (Sittande idag Robert Siverby) I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  d) en ledamot av valberedningen; en för en tid av 2 år. (Sittande idag Dana Johansson).
  e)beslut om val av ombud till SSDF möten (och andra ev. möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
 12. Övriga frågor

Förslag på frågor att ta upp/ motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Dessa kan skickas till e-post: This is a mailto link eller
Lena Johansson
Mellerudsvägen 4
461 71 TROLLHÄTTAN

Kaffe med dopp serveras efter mötesförhandlingarna!!

Skribent: Alexander Colliander

Besök vår facebook sida!


sdkvatt69 på Instagram


Postadress:
SDK Vått-69 - Sportdykning
c/o Per Colliander, Renströmsvägen 28
46159 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0708226076
E-post: This is a mailto link

Se all info