Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2011-11-10

15 OKT 2011 21:38
Klubbens medlemmar hälsas välkomna till ordinarie årsmöte
Tid: Torsdag 2011-11-10 kl 19.00
Plats: Friskis & Svettishuset, Verkmästarevägen 31, Trollhättan
För karta, se http://www.trollhattan.friskissvettis.se

  • Skapad: 15 OKT 2011 21:38

Agenda:
1.    Fastställande av röstlängd förmötet
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.    Val av protokolljusterare och rösträknare
4.    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5.    Fastställande av föredragningslista
6.    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för verksamhetsåret 2010-2011
7.    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning verksamhetsåret 2010-2011
8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser
9.    Fastställande av medlemsavgifter för året 2012-2013
10.    Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget inför kommande verksamhetsår
11.    Avgift på Skeppis.
12.    Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år (Sittande idag Magnus Hugoson)
b) val tre ledamöter för 2 år (Sittande idag Alexander Colliander, Ann-Charlotte Hult och Lena Johansson)
c) en revisor för en tid av 2 år. (Sittande idag Robert Siverby) I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) en ledamot av valberedningen; en för en tid av 2 år. (Sittande idag Hampus Hugoson).
e)beslut omval av ombud till SSDF möten (och andra ev. möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
13.    Övriga frågor
Förslag på frågor att ta upp/ motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Dessa kan skickas till e-post: This is a mailto link eller till

Magnus Hugoson
Nygårdsgatan 2
461 40 TROLLHÄTTAN

Kaffe med dopp serveras efter mötesförhandlingarna!!             

Skribent: Alexander Colliander

Besök vår facebook sida!


sdkvatt69 på Instagram


Postadress:
SDK Vått-69 - Sportdykning
c/o Per Colliander, Renströmsvägen 28
46159 Trollhättan

Kontakt:
Tel: 0708226076
E-post: This is a mailto link

Se all info