Kontakt / Medlem

Vill du bli medlem i Vått 69? Då behöver du betala in medlemsavgiften samt registrera dig i medlemsregistret.


Medlemsavgiften betalas till BG 673-6219. Vi ser helst att ni undviker att använda Swish för att betala medlemsavgiften!


Ange följande uppgifter på inbetalningen:

 • Namn på medlemmen samt typ av medlemsskap (senior/junior/familj)
 • Personnummer


När ni har registrerat er inbetalning behöver vi ha ett mail till info@vatt69.se med:

 • namn,
 • adress,
 • mobiltelefon,
 • e-mail samt
 • ev. certifikat


Medlemsavgifter 2024

Avgiften avser verksamhetsår 2024-01-01 - 2024-12-31

 • Senior, 800 kr
  Fridykare eller apparatdykare som under vårt verksamhetsår är 20 år och uppåt (född 1999 eller tidigare).
  Som seniormedlem är man försäkrad och får tidningen Sportdykaren och utskick från klubben.
 • Junior, 450 kr
  Fridykare eller apparatdykare som under vårat verksamhetsår är upp till 19 år (född 2000 eller senare).
  Som juniormedlem är man försäkrad och får tidningen Sportdykaren och utskick från klubben.
 • Familjemedlem, 200 kr
  Familjemedlem är en icke dykande person där någon inom familjen eller boende på samma adress är senior- eller juniormedlem. Familjemedlemmar är INTE försäkrade och får inga utskick men kan nyttja klubbens tillgångar till medlemspriser och deltaga på klubbens badtider i Älvhögsborg.


Om ni redan är medlem i en annan SSDF ansluten klubb så görs ett avdrag på 250:- på senior-avgiften. Meddela detta till kassören, kassor@vatt69.se, innan ni betalar in medlemsavgiften.


Allmänna frågor angående klubbens verksamhet sänds till info@vatt69.se.


Fridykaravgift 2024

 • Träningsavgift fridykning 450:- (gäller höst- och vårtermin)


Träningen pågår till slutet av april.

Medlems- och träningsavgifter betalas till klubbens bankgiro: 673-6219

Glöm inte att ange namn och personnummer vid inbetalningen, samt vad du betalar för, t.ex. "medlem och träning, junior".

Skicka ett mail till info@vatt69.se med namn och adress, på samma sätt som ovan.


OBS! En medlemsavgift för ny medlem som betalas på hösten gäller hela kommande år.

Anki Carlsson

Ordförande

0733-48 96 74

Per Colliander

Kassör

0520-977 22

Susanna Dauksz

Ledamot i styrelsen
Kursansvarig fridykning

0727-21 46 44

Ledamot i styrelsen

dykarpeter@gmail.com

0707-51 75 00

Peter Johansson

Andreas Hilmersson

Ledamot i styrelsen

andreas.hilmersson@gmail.com

Anders Engman

Ledamot i styrelsen
Kursansvarig, apparatdykning